Pomiary okresowe instalacji

Przepisy prawa budowlanego nakładają na właścicieli i zarządców przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej co 5 lat.

Kontrole takie mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające do tego kwalifikacje. Pracownicy Dallas service&more mają uprawnienia SEP D, które pozwalają na przeprowadzenie  pomiarów i ocenę stanu instalacji elektrycznej.

Oferujemy pomiary powykonawcze i odbiorcze, zarówno w celu kontrolnym, jak i optymalizacji pracy instalacji elektrycznej. Kompleksowe usługi Dallas to również serwis w razie, gdy przegląd wykaże nieprawidłowości.

W razie konieczności zaplanowania większych prac związanych z wymianą instalacji chętnie służymy kompleksową usługą. Od projektu, przez wykonanie instalacji elektrycznej po potwierdzimy jej stan protokołem kontrolnym.

Tagi : badanie instalacji elektrycznej Szczecin cena pomiarów elektrycznych Szczecin koszt pomiarów elektrycznych Szczecin okresowe pomiary elektryczne Szczecin pomiar elektryczny Szczecin pomiary elektryczne cena Szczecin pomiary elektryczne Szczecin pomiary instalacji elektrycznej Szczecin przegląd elektryczny domu cena Szczecin przegląd elektryczny domu Szczecin przegląd elektryczny Szczecin przegląd instalacji elektrycznej cena Szczecin